We verwachten van onze adoptanten dat ze, naast het op tijd betalen van hun contributie, hun eigen boom onderhouden.

Dat houdt in principe in dat je de boom zelf schoon houdt (de boomspiegel vrij houdt), de boom snoeit en de vruchten oogst.

Als dat door omstandigheden niet lukt is het geen onoverkomelijk probleem maar verwachten we dat je dit even meldt bij het bestuur zodat we met onze vrijwilligers dit onderhoud kunnen plegen.

Als adoptant ben je niet verplicht om vrijwilligerstaken te doen in de boomgaard. Dit wordt echter wel heel erg gewaardeerd want de vrijwilligers zijn het sociale hart van ons initatief. De werkdagen (en andere activiteiten) zijn altijd leerzaam, gezellig en stellen je in staat om andere adoptanten en buurtbewoners te leren kennen!

In het geval van een hoogstam boom duurt dat afhankelijk van het ras minimaal 3 tot soms wel 5 jaar of zelfs langer.
Maar... omdat we dat zelf ook niet erg motiverend vinden en in de tussentijd ook wel fruit willen plukken hebben we 1) wat oude bomen laten staan waarvan we het fruit onder adoptanten gaan verdelen, en 2) hebben we op het kleine veld laagstamfruitbomen geplant die wat sneller in productie raken. Deze bomen zijn voor gemeenschappelijk gebruik.

Update 2016:

De hoogstambomen beginnen voorzichtig te produceren. De peren nog nauwelijks, de appels, afhankelijk van het ras, al een paar tot tientallen appels per boom.

U kunt dit nakijken op uw kopie van het boomadoptiecontract. Hierop staat een plaatscode / boomnummer bestaande uit een letter (A t/m O) en een cijfer (01 t/m 18).

De rijen lopen in noord-zuid richting (van dijk naar wijk) loodrecht op de dijk en beginnen met A (de hoek van de hondenclub) t/m L (langs de parkeerplaats) op het grote veld en M t/m voor de walnoten en kersen. De nummers in de rij beginnen bij 1 (de dijk) t/m 18 (de sloot) ophet grote veld en 2 t/m 6 op het kleine veld.

U kunt ook even nakijken welke boom of bomen van u zijn op onze publieke lijst. Hier staat de Naamcode (linker kolom) voor de eerste drie letters van uw achternaam plus de twee letters uit uw postcode. Op deze manier kunt u uw eigen boom terugvinden zonder dat wij namen of adressen hoeven te vermelden.

Je vind op onze site een lijst met zo'n 30 appel- en peren- en kersenrassen die wij in de boomgaard hebben staan.

Dit zijn voornamelijk de wat oudere rassen die geschikt zijn als hoogstam boom. We hebben gekozen voor deze rassen op basis van hun geschiktheid als hoogstamboom, de geschiktheid voor de zware bodem in de boomgaard en de verschillende gebruiksmogelijkheden.

We hebben niet gekozen voor de moderne rassen (de Elstars, Junamis, etc) om dat we niet willen concureren met de lokale middenstand en appelboeren. Daarbij zijn de moderne rassen vaak ook niet geschikt als hoogstam en gedeien ze alleen bij gebruik van gewasbestrijdingsmiddelen.

Inmiddels zijn de meeste bomen geadopteerd maar hebben we altijd wel een paar bomen vrij. Dit hangt deels af van wat er opgezegd wordt. Een up-to-date lijst met vrije bomen vind je hier.

Ja, er staan nog 'vrije' bomen in de boomgaard.

Meer informatie en een lijst van te kiezen rassen vind je hier

Als je weet welk ras je zou willen hebben mail je naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en laten we weten waar de betreffende boom (of bomen als er nog keuze is) staat zodat je deze evt. eerst nog kunt bekijken.

We vragen je dan een Adoptiecontract in te vullen, te ondertekenen en aan ons te retourneren.

Zodra het Adoptiecontract door ons ontvangen is ben je Adoptant. Een factuur volgt dan later.

Dat kan. Zodra de jaarlijkse contributie niet (op tijd) betaald wordt kijken we wat er aan de hand is. Als men niet door wil gaan met de adoptie vervalt de boom aan de stichting.

Die zal de boom dan laten adopteren door een andere adoptant die dan het vruchtgebruik van de boom krijgt.

Je kunt adoptie ook altijd schriftelijk opzeggen (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). De adoptie wordt dan per begin van het nieuwe kalenderjaar beëindigd.

We restituëren geen reeds betaalde contributie.

Dat kost 35 € per jaar en we zullen evt. bijkomende kosten (b.v. voor deelname aan workshops etc.) zo minimaal mogelijk houden. Van die 35€ schaft de stichting de boom aan, wordt het onderhoud van de boomgaard en de aanschaf van materialen betaald.

Absoluut. We organiseren jaarlijks op de geschikte tijdstippen workshops over b.v. het snoeien van hoogstamfruitbomen. Het geleerde kan dan meteen -waar gewenst onder begeleiding- in de praktijk gebracht worden op je eigen boom/bomen.

Omdat niet iedereen op de werkdagen -vaak zaterdagen- aanwezig kan zijn en dus de begeleiding mist hebben we in 2014 de Boomcoach ingesteld. Dit zijn meer ervaren adoptanten/bestuursleden die adoptanten ook buiten de werkdagen om willen begeleiden met het onderhoud van hun boom of bomen.

Wil je ook een Boomcoach? Mail dan naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Inmiddels zijn alle hoogstambomen geplant en kunnen adoptanten nog slechts bij uitzondering (uitval van bestaande bomen, op te vullen lege plekken) nog zelf een boom uitkiezen en planten.

Afhankelijk van het soort en ras kan een boom wel 5 - 8 meter hoog worden. Perenbomen hebben een piramidale vorm en worden wat hoger dan appelbomen.

Uiteindelijk zal een deel van het pukken -ouderwets- met een ladder moeten gebeuren. Als stichting sparen we voor materieel dat nodig is om te plukken. We hebben inmiddels al een verrijdbare trapladder en houten driepoot ladders.

We houden voor de appels en perenbomen op het noordelijk veld een driehoeksverband van 10 x 10 x 10 meter aan. Op het kleine veld staan de bomen dichter op elkaar. De nieuwe laagstam bomen staan op ongeveer 3 meter in vierkantsverband.

Uiteindelijk zullen de kronen van de hoogstambomen zover naar elkaar toe groeien dat de kruinen elkaar net niet raken.

Naar boven