U kunt dit nakijken op uw kopie van het boomadoptiecontract. Hierop staat een plaatscode / boomnummer bestaande uit een letter (A t/m O) en een cijfer (01 t/m 18).

De rijen lopen in noord-zuid richting (van dijk naar wijk) loodrecht op de dijk en beginnen met A (de hoek van de hondenclub) t/m L (langs de parkeerplaats) op het grote veld en M t/m voor de walnoten en kersen. De nummers in de rij beginnen bij 1 (de dijk) t/m 18 (de sloot) ophet grote veld en 2 t/m 6 op het kleine veld.

U kunt ook even nakijken welke boom of bomen van u zijn op onze publieke lijst. Hier staat de Naamcode (linker kolom) voor de eerste drie letters van uw achternaam plus de twee letters uit uw postcode. Op deze manier kunt u uw eigen boom terugvinden zonder dat wij namen of adressen hoeven te vermelden.

Naar boven