We verwachten van onze adoptanten dat ze, naast het op tijd betalen van hun contributie, hun eigen boom onderhouden.

Dat houdt in principe in dat je de boom zelf schoon houdt (de boomspiegel vrij houdt), de boom snoeit en de vruchten oogst.

Als dat door omstandigheden niet lukt is het geen onoverkomelijk probleem maar verwachten we dat je dit even meldt bij het bestuur zodat we met onze vrijwilligers dit onderhoud kunnen plegen.

Als adoptant ben je niet verplicht om vrijwilligerstaken te doen in de boomgaard. Dit wordt echter wel heel erg gewaardeerd want de vrijwilligers zijn het sociale hart van ons initatief. De werkdagen (en andere activiteiten) zijn altijd leerzaam, gezellig en stellen je in staat om andere adoptanten en buurtbewoners te leren kennen!

Naar boven