Op het moment kunt u kiezen uit 18 appel- en 12 perenrassen (indien leverbaar, zie in lijst) voor aanplant in onze hoogstamboomgaard. Deze lijst is een door ons gemaakte voorselectie op basis van beschikbaarheid als hoogstamboom bij de kweker, geschiktheid voor de groeiomstandigheden in onze boomgaard en eventuele andere factoren die een ras geschikt of ongeschikt maken als biologisch beheerde hoogstamfruitboom. We hebben met name gekozen voor de wat oudere rassen appels en peren. De redenen daarvoor kunt u lezen in onze uitgangspunten. Mocht u specifieke vragen hebben over de te kiezen rassen dan kunt u ons mailen.  Klik op 'lees meer' voor de lijst.

 

Appelrassen

Code

Ras

Groeikracht

Bloei

Pluktijd

Rijptijd

Gebruik

Smaak

A1 Lunterse pippeling goed en steil, dunnen t.v.v. beurtjaren vroeg oktober nov.  -  maart hand, moes en bakken vast, friszuur, saprijk
A2 Mantet zwak tot middel sterk vroeg eind juli juli -  aug. dessert appel zeer sappig, aroma met fijne zuurtoon
A3 Rode Goudreinet (Rode Boskoop) sterk tot zeer sterk (bij slechte verzorging kans op onvruchtbaarheid). Luwte  vroeg laat in oktob. jan.-april hand, moes rijk aan vitamine C, stevig, friszuur, aromatisch, krachtig reinette-aroma
A4 Yellow Transparant begin middelsterk, later zwak vroeg jul.-aug. juli  - aug. hand, moes fris zurig
A5 Bramley's Seedling zeer sterk midden september okt. - febr. moes, sap en later hand sappig,zuur, later als handappel
A6 Cox Orange midden sterk, kruin bolvormig midden sept.-okt okt.- febr. hand, keuken sappig, wijnachtig zoet met rinse smaak en uitgesproken aroma
A7 Elise opgaande kroonvorm midden september okt.  - nov. hand zoet sappig
A8 Glorie van Holland matig, bolvormige kroon midden sept./ okt. okt.  -  dec. hand, moes zeer saprijk, aangenaam zacht-zuur
A9

Gravensteiner

NB: Golden Delicious uit lijst ivm ziektegevoeligheid in hoogstamvorm ? aug.-sept. okt.-nov. hand, moes, sap saprijk, geurig van smaak, en heeft iets van de ananas, zacht-zuur
A10 Groninger Kroon middelsterk midden sept./ okt. nov.  - jan. hand, keuken sappig, zuurachtig iets aromatisch
A11 Harberts Reinette sterk midden oktober okt. - febr. hand, moes, sap, drogen sappig, harmonisch zoet-zurig fijn aroma
A12 James grieve middelsterk midden september sept.-okt. hand, moes, sap sappig, harmonisch zurig met nobel aroma
A13 Lombart's Calville goed midden november nov.-apr. hand saprijk, zachtzuur met goed aroma
A14 Court Pendu matig laat november nov.  - april hand, keuken, drogen, most zoet tot  zuurachtig zeer fijn aroma
A15 Royal Jubilee middensterk laat september okt. -  dec. hand, moes, sap en taarten sappig, fijn-zurig, zwak aroma
A16 Sterappel steile groei laat okt. - nov. nov.- jan. hand, sap zoet-zurig, enigszins geparfumeerd
A17 Zoete Ermgaard matige groei laat okt.-nov. nov.-apr. hand, stoven, pot zoet, zonder uitgesproken aroma
A18 Zoete Pippeling matig sterk laat oktober okt.-febr. hand, pot stevig vruchtvlees, goede zoete smaak

Perenrassen

Code

Ras

Groeikracht

Bloei

Pluktijd

Rijptijd

Gebruik

Smaak

P1 Beurré Alexandre Lucas matig   vroeg sept-okt okt-dec hand, stoven, conserveren zeer smakelijke vrucht
P2 Brederode middelmatig tot sterk vroeg okt. dec. - maart stoven rins-zuur
P3 Saint Rémy sterk. Vormt grote brede boom vroeg oktober okt-maart stoven, moes, bakken prima stoofpeer
P4 Gieser Wildeman matig en vrij steil midden sept-okt sept-okt stoven uitmuntend, rood kokend vanaf maart ook als handpeer
P5 Légipont
sterk tot matig midden sept. - okt. okt.  - nov. hand, stoven, drogen, sap sappig, krachtig zoet met zuurachtig fijn aroma
P6 Noordhollandse suikerpeer sterk tot zeer sterk midden augustus aug. - sept. hand, dessert, stoven, moes zoet, weinig aroma
P7 Triumph de Vienne middensterk tot zwak midden september sept-okt hand sappig, zoet, ietsje rins
P8 Clapp's Favourite
Sterk, breedpiramidaal laat augustus aug - sept hand, stoven, drogen, sap sappig, iets zuurachtig-zoet iets aromatisch
P9 Kruidenierspeer (Oomskinderpeer) sterke groei laat augustus augustus hand, dessert, stoven, moes, bakken lichtelijk rins, goede smaak
P10 Nouveau Poiteau sterk, piramidaal laat sept.  - okt. okt.  - nov. hand, drogen, sap fijn zurig-zoet
P11

Juttepeer

           
P12 Pitmaston Duchesse normaal tot sterk laat eind sept. - okt. okt. Hand, bij hardrijpheid als stoofpeer, voor compote en conserveren op sap vrij grote smakelijke vruchten
Naar boven