Snoeien doe je om te zorgen dat de jonge boom zich goed ontwikkelt. Want snoeien doet groeien!

Zolang de sapstroom nog niet op gang is gekomen, kun je een appel- en perenboom prima snoeien. Bij een boom zonder blad kun je ook beter zien wat je moet doen dan in een boom met blad. 

Het is belangrijk dat de wind goed door de takken kan waaien en de zon straks op alle appels en peren kan schijnen. De wind zorgt ervoor dat schimmels minder kans krijgen. Na een regenbui kan de zon snel alles drogen als er voldoende ruimte in de boom is.

Haal van de drie of vier gesteltakken een stukje af. In de eerste jaren kan ongeveer de helft van de tak verwijderd worden, zodat de gesteltakken niet te lang en slap worden. Let op dat je deze takken net boven een buitenoog snoeit. Een boom geeft extra energie naar de plek waar een tak is verwijderd. En als dit op een buitenoog is, dan zal de boom daar weer een nieuwe tak laten ontstaan. Die netjes de richting van het oog volgt. De andere scheuten kort je in tot op 4 á 5 knoppen.
Takken die naar binnen groeien en takken die kruisen of schuren, haal je weg. Dit doe je met een scherpe snoeischaar. Knip de tak zo kort bij de stam mogelijk af als je de hele tak wilt weghalen. Voorkom beschadigingen aan de andere takken.
Omdat een boom licht en lucht wil haal je van takken die te dicht bij elkaar staan één tak weg.

Een perenboom heeft een harttak die naar boven groeit, de overige takken zijn altijd korter dan deze harttak, ook na het snoeien. Omdat je een stuk van de harttak snoeit, snoei je ook de andere takken terug.

Een appelboom heeft niet één harttak, zoals een perenboom maar meerdere takken die samen een kroon vormen (zie het plaatje). Ook deze snoei je terug.
Haal bij elkaar niet meer dan 20% van de takken weg. Snoei je meer, dan maakt de boom waterloten. Dit zijn takken die recht omhoog groeien en geen vruchten geven.
Vruchten hangen vooral aan takken die ongeveer horizontaal groeien. Een horizontale tak met teveel fruit eraan, kan afscheuren. Zorg daarom dat de takken niet te lang worden.

Dit plaatje geeft goed weer hoe er gesnoeid moet worden. Ook al hebben wij in onze boomgaard geen laagstambomen, maar hoogstambomen.

Naar boven