Herinnert u zich de hoogtijden van de boomgaard van Elderveld bij de Steenen Camer nog? Tientallen appels kwamen er per boom van af! Deze laagstamboomgaard is helaas aan het einde van zijn levenscyclus gekomen. De bomen zijn gerooid en de grond is omgeploegd. Toen dit nieuws een groep bewoners van deze wijk trof, besloten zij een initiatief te starten, het zou immers zonde zijn als een mooi stukje geschiedenis verloren zou gaan.

Om dit te voorkomen is er een stichting gestart, in samenwerking met Gemeente Arnhem en de Velpse Hogeschool Van Hall Larenstein, om de boomgaard terug te brengen in de vorm van een hoogstamboomgaard. Daarnaast willen ze het gebied verschillende functies geven, zodat er zoveel mogelijk gebruik gemaakt kan worden door de bewoners van Elderveld.

Vanuit de Hogeschool zijn zelfs twee projectgroepen met dit project aan de slag gegaan. De eerste projectgroep betrekt zich tot de daadwerkelijke boomgaard en de tweede projectgroep richt zich op de omgeving en kijkt dus nét even verder. Door deze samenwerking tussen de groepen krijgt het gebied de meest passende functie. Ook u kunt helpen.

Zoals waarschijnlijk gemerkt ligt onze interesse bij u, de wijkbewoner! Wij vinden het belangrijk dat u weet wat er gaande is in uw wijk en hier ook invloed op kunt hebben. Dit is de reden dat wij een workshop organiseren, waarbij u inspraak hebt in de planvorming van het project. Deze workshop zal plaats vinden op woensdag 12 december 2012, en begint om 14:00 in verenigingscomplex de Schuur van de Steenen Camer.

Voor het zover is, kunt u nog nadenken over de volgende prijsvraag: De boomgaard is momenteel nog in oprichting en beschikt nog niet over een goede naam. Kunt u ons aan de meest geschikte en passende naam helpen? Kom dan langs op de workshop en maak kans op een toepasselijke prijs. De uitslag wordt bekend gemaakt op 9 januari 2013.

Naar boven