Vanaf een afstandje lijkt het erop dat er in het middenslootje in de boomgaard (tussen het kleine en het grote veld) alleen maar riet groeit, maar niets is minder waar. De noordoever, richting dijk, is door de gemeente Arnhem afgegraven zodat er een flauwere, natuurlijkere oever is ontstaan. Deze oever biedt meer ruimte aan moerasplanten en daar profiteren allerlei dieren van.

In juni heb ik met kinderen van basisschool de Troubadour gekeken naar de waterbeestjes die in de sloot leven. Opvallend waren de grote aantallen rovers die we vingen zoals de geelgerande watertor, libellen- en jufferlarven, bootsmannetjes en waterspinnen. Kennelijk is er veel te eten zoals de grote aantallen kikkervisjes in het voorjaar. Maar ook de libellen zelf zijn niet veilig voor hongerige predators. De niet-zo-smakelijke vleugeltjes vond ik verspreid op de grond.

Libellevleugeltjes

Na de graafwerkzaamheden zijn er langs de sloot beduidend meer plantensoorten te vinden dan voorheen. Wanneer je een kijkje neemt tussen het riet vallen (op dit moment) de gele bloemen van het gevleugeld hertshooi en de moerasrolklaver op. Met zijn voeten in het water staat het giftige watertorkruid met zijn witte schermen, de bruine sigaar van de lisdodde en de geveerde blaadjes van de kleine watereppe.

De zachtroze bloemetjes van de smalbladige waterweegbree zijn helaas al uitgebloeid maar de ijle bloeipluimen zijn in gebruik als uitkijk- en rustplaats van de waterjuffers. Later deze maand kleurt het tussen het riet roze en paars van de kattenstaart, helmkruid en bastaardwederik. De minder kleurig bloeiende planten -maar niet minder mooi vind ik- zijn de zomprus, valse voszegge en de hoge cyperzegge. 

Op de natuurvriendelijke oever lijkt zich een kruidenrijke vegetatie te ontwikkelen die bijdraagt aan de natuurwaarden van de boomgaard. Het beheer van de oever vraagt wel aandacht. Het riet moet niet de overhand krijgen omdat het de kruiden wegconcurreert. Het maaien van het riet is daarom nodig om dit te voorkomen. Een goed maaitijdstip is in augustus als het riet in bloei komt. Ook kan de wilgenopslag worden verwijderd.

Kortom het slootje is het waard om nader te bekijken.

Femke Sietzema, 8 juli 2017

Naar boven