Biologische hoogstamboomgaard De Steenen Camer is opgericht vanuit de volgende uitgangspunten

 • Wij willen een adoptieboomgaard realiseren waarbij de adoptanten worden betrokken bij het in standhouden, beheer en onderhoud van de boomgaard

 • We kiezen in beginsel voor oude(re) fruitrassen omdat ..
  Fruit van nieuwe(re) rassen overal te koop is en we geen concurrent willen zijn voor bestaande fruittelers
  Fruit van oude(re) rassen verrassend lekker kan zijn en voor diverse mogelijkheden gebruikt kan worden.

  Bij het samenstellen van de voorselectie van fruitrassen hebben we de keuze gemaakt te beginnen met 2 soorten fruitbomen, appels en peren, en willen starten om 100 bomen te planten in maart 2013. We sluiten niet uit om later ook andere fruitsoorten aan te planten.  We hebben fruitrassen geselecteerd op  achtereenvolgens, ziektegevoeligheid, bestuiving, smaak, gebruik,  groeikracht, bloeitijd, pluktijd, rijptijd, soort onderstam en een biologische kweker en dat heeft geresulteerd in een lijst van 18 appelrassen en 10 perenrassen.

 • Wij willen een boomgaard met gewasbescherming op biologische grondslag;  gebruik van kunst-mest en  pesticiden is taboe (hoofdzonde)
 • Wij maken zoveel mogelijk gebruik van natuurlijke bestrijders, zoals:

  Vogels, vooral mezen maar zeker ook andere soorten, zoals mussen, boomklever, roodstaart, boslijster en winterkoninkje, om er een paar te noemen  eten voor de fruitbomen  schadelijke insekten, eitjes en larven. Maar ook prooivogels moeten een plaats krijgen in het geheel. Als je goed observeert in de natuur dan is er een wonderlijke samenhang tussen de broedtijd van de vogels en het optreden van zogenaamde schadelijke diertjes. Ook Oorwormen zijn nuttige dieren zowel in de fruit- als in de groenteteelt. Zij lusten graag zwarte bloedluis maar ook bloed- en schildluizen en de appelbladroller. Ook Wespen   vinden hier hun plaats in de kringloop. Hoewel het lieve heers-beestje klein is helpt het ons ook als bestrijder van menig luizenplaag. De Egel zorgt er mede voor om de stand van de muizen, slakken, rupsen en dergelijke binnen de perken te houden. Bij een heftige uitbraak van luizen, rupsen kan een bestuiving met lavameel effect hebben.

  Dan hebben we nog de hulp van waardevolle kruidenplanten zoals, smeerwortel, boerenwormkruid, brandnetel, absint-alsem, knoflook en mierikswortel. Zowel in als boven de grond werken zij mee om plagen te voorkomen. De grote brandnetel   verhoogt de vruchtbaarheid van de bodem. Andere “on”kruiden zoals wilde peen, hondsdraf, dovenetel, zilverschoon, zevenblad, paardenbloem, duizendblad en anderen verrijken de bodem door een verscheidenheid aan actieve stoffen en houden de bodem gezond. Door het zaaien van klaversoorten en vlinderbloemigen tussen de rijen fruitbomen wordt stikstof in de bodem gebracht. Het planten van enkele boerenwormkruidplanten rond een fruitboom zorgt mede voor  een verrassende afname van luizen.  Oost-Indische kers en mierikswortel doen dat ook. Oost-Indische kers staat erom bekend dat die plant luizen aantrekt. Knoflook helpt ons tegen schade van insecten en van schimmels en woelmuizen evenals  narcissen ons helpen tegen woelmuizen.  Absint-alsem helpt ons tegen luizen en het koolwitje.

 

Naar boven